Wij zijn House of LIFE

Gespecialiseerde individuele dagbehandeling voor (gedeeltelijk) thuiszittende jeugd van 6- 18 jaar


LEES MEER

Wat doet
House of LIFE?

House of LIFE biedt individuele dagbehandeling, dat bestaat uit begeleiding, educatie en therapie. Dit is afgestemd op het tempo en mogelijkheden van de jeugdige, wij anticiperen hierop. Eventueel planmatig naar leren om in kleine groepen samen te werken. Eén op eén begeleiding, gegeven door professionals met jarenlange werkervaring speciaal onderwijs en psychiatrie.


LEES MEER

Begeleiding

Therapie

House of LIFE heeft een christelijke levensvisie dat tot uiting komt in mensen lief hebben, door Gods ogen naar de ander kijken. Quote Jezus: “Kom naar Mij toe, iedereen die vermoeid en belast is, en Ik zal je rust geven. Leer van Mij dat Ik zacht ben en nederig van hart; en je zult rust vinden voor je ziel.”