Wij zijn House of LIFE, dé plek waar jij mag zijn zoals je bent!

Wij zijn House of LIFE. Onze passie is een licht te zijn voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek die hulp nodig hebben omdat ze niet lekker in hun vel zitten, niet passen in een (school) systeem, of dat hun talenten niet optimaal worden benut door wat voor reden dan ook.


LEES MEER

Wat doet
House of LIFE?

House of LIFE biedt individuele, educatieve kinderdagbesteding en kindertherapie. Wij hebben alle aandacht voor het kind. Educatie en activiteiten zijn afgestemd op het kind. Het kind geeft zijn/haar tempo en mogelijkheden aan, wij anticiperen hierop. Eventueel planmatig naar, leren om in kleine groepen samen te werken. Eén op eén begeleiding, gegeven door professionals met jarenlange werkervaring speciaal onderwijs en psychiatrie. Daarom staat House of LIFE garant voor aandacht, groei, herstel.


LEES MEER

Kinderdagbesteding

Kindertherapie

Stichting House of LIFE is een christelijke zorgaanbieder

House of LIFE heeft een christelijke levensvisie dat tot uiting komt in normen en waarden; mensen lief hebben, door Gods ogen naar de ander kijken. Zorg hebben voor elkaar en LEVEN uitdragen. Vanzelfsprekend zijn ook mensen die geen christelijke achtergrond hebben van harte welkom om deel te nemen aan de dagbesteding, mits zij de grondslag en de praktische toepassing ervan respecteren.

Netwerk