House of LIFE is een plek waar jeugdigen met psychiatrische problematiek zichzelf kunnen zijn. Waar talenten en eigenschappen worden ontdekt. Met de jeugdige werken we doelmatig toe naar een passende plek (stage, opleiding, werk).


We doen dit aan de hand van drie werkvelden


Begeleiding
Educatie
Therapie


CONTACT

Irene Groen

VERPLEEGKUNDIGE

Ik ben Irene Groen, verpleegkundige. Gespecialiseerd in de psychiatrie en jongerenzorg. Na mijn opleiding als verpleegkundige heb ik kort op neuro-chirugie gewerkt, maar ben ik mij vrij snel gaan specialiseren in de verstandelijke gehandicapte zorg. Daarna doorgestroomd in de psychiatrie en jongerenondersteuning. Verplegen en begeleiden is een prachtige combinatie van complete ondersteuning bieden aan het kind/tiener. Lichamelijk en geestelijk lekker in je vel zitten. Niet kijken naar je onmogelijkheden, maar naar wat jij allemaal in je mars heb. BIG registratienr. 19058672930

Olga Jong

KINDERTHERAPEUT/ Ecologisch pedagoog i.o.

Ik ben Olga Jong, kindertherapeut, opvoedcoach, voormalig leerkracht speciaal onderwijs en op dit moment in opleiding voor de master Ecologische Pedagogiek wat een enorme verrijking is voor het werk bij House of LIFE. Altijd al bewogen geweest met/ door kinderen. Met name het leed dat hen kan worden aangedaan door de omgeving, de stoornis waar ze last van hebben of het schoolsysteem dat niet kan bieden wat ze op dat moment nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. In het speciaal onderwijs, waar ik veel ervaring heb opgedaan met kinderen met een psychiatrische belemmering, ontstond bij mij het verlangen om een plek te creëren voor die kinderen die (tijdelijk) niet passen in een schoolsysteem. In de zin van een rustige omgeving waar de kinderen zich geliefd, veilig en vertrouwd kunnen voelen en van daaruit zich kunnen ontwikkelen als zij er zelf aan toe zijn en op het tempo dat zij zelf aangeven. Alle kinderen zijn van nature leergierig en nieuwsgierig en boordevol talenten en interesses, maar ergens kunnen zij dat onderweg verloren zijn....Aan ons de prachtige taak om dit weer te zoeken en aan te boren, zodat het kind of de tiener weer enthousiast kan worden.

Linette Nobel

BEELDEND VAKTHERAPEUT

Ik ben Linette Nobel, beeldend vaktherapeut. Mijn hart gaat sneller kloppen van de mogelijkheid om kinderen en jongeren te helpen opbloeien. Ik vind het geweldig om een stukje met hen op te lopen terwijl ze zichzelf ontwikkelen en persoonlijk kunnen groeien op hun eigen tijd. Bij beeldende therapie gebruiken we kunst als middel om expressie te geven aan gevoelens. Samen creëren we een veilige ruimte waarin ze kunnen ontdekken, uiten en groeien. Mijn doel is om bij te dragen aan zelfvertrouwen en veerkracht, zodat ze met kracht en zelfbewustzijn de uitdagingen van het leven kunnen trotseren.

Mirjam Roozendaal

SOCIAAL WERKER

Mijn naam is Mirjam Roozendaal. In 2014 heb ik de mbo opleiding tot bewegingsagoog afgerond en sinds 2018 ben ik in het bezit van het diploma HBO Social Work. Ik heb een passie voor kinderen en jongeren die als ‘anders’ gezien worden omdat zij een beperking hebben, met psychische klachten/aandoeningen hebben te dealen, even niet zo lekker in hun vel zitten of andere redenen. Ik zie het als een uitdaging hen te leren dat ze geliefd zijn, dat ze de moeite waard zijn, dat ze belangrijk zijn met al hun mooie gaven en talenten. Om vandaaruit te mogen groeien als persoon en te bereiken wat ze zouden willen bereiken.

Helen Verweij

PERSOONLIJK BEGELEIDER

Ik ben Helen Verweij, ik doe de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, met als keuzedeel jeugd en opvoedhulp. Ik heb voor House of LIFE als werkplek gekozen omdat ik het uitgangspunt van deze Stichting heel belangrijk vind. Kinderen zijn kostbaar en waardevol! Maar kinderen zijn ook kwetsbaar. Er zijn verschillende omstandigheden waardoor het voor een kind niet lukt om tot bloei te kunnen komen. Voor mij de mooie uitdaging om te leren hoe ik hun hierin kan ondersteunen en begeleiden.

Zoya Verhave

MUZIEKDOCENT

Ik ben Zoya Verhave, muziekdocent, met een achtergrond in de hulpverlening. Wat is een huis zonder muziek? Muziek brengt namelijk leven en gezelligheid in de brouwerij, dus muziek past in House of Life! Door met muziek bezig te zijn kunnen kinderen makkelijker hun zorgen vergeten en het helpt hun creatieve kant te ontwikkelen. Ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses en belevingswereld van de kinderen/jongeren waarmee ik werk. De een wil graag een bepaald instrument leren bespelen, de ander houdt meer van de afwisseling en gebruik van verschillende instrumenten; het kan allemaal! Ik geniet ervan om kinderen en jongeren meer ‘aan’ te zien gaan en ze regelmatig boven zichzelf uit te zien stijgen, doordat ze vaardigheden ontdekken waarvan ze niet wisten dat ze het in zich hadden. Zoals zelf een lied maken of iets opvoeren. Wie weet zien en horen we elkaar bij House of Life!

Karin Terlouw

OFFICE ASSISTANT

Ik ben Karin Terlouw, en met plezier ondersteun ik de collega's van House of LIFE met administratieve taken. Hoewel ik niet direct met de kinderen werk, heb ik het voorrecht te mogen genieten van hun kookkunsten, muzikale voorstellingen en alle andere talenten die er zijn. Mijn doel is ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, zodat mijn collega's zich kunnen richten op het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.