House of LIFE is een plek waar jeugdigen met psychiatrische problematiek zichzelf kunnen zijn. Waar talenten en eigenschappen worden ontdekt. Met de jeugdige werken we doelmatig toe naar een passende plek (stage, opleiding, werk).


We doen dit aan de hand van drie werkvelden


Begeleiding
Educatie
Therapie


CONTACT

Irene Groen

VERPLEEGKUNDIGE

Ik ben Irene Groen, verpleegkundige. Gespecialiseerd in de psychiatrie en jongerenzorg. Na mijn opleiding als verpleegkundige heb ik kort op neuro-chirugie gewerkt, maar ben ik mij vrij snel gaan specialiseren in de verstandelijke gehandicapte zorg. Daarna doorgestroomd in de psychiatrie en jongerenondersteuning. Verplegen en begeleiden is een prachtige combinatie van complete ondersteuning bieden aan het kind/tiener. Lichamelijk en geestelijk lekker in je vel zitten. Niet kijken naar je onmogelijkheden, maar naar wat jij allemaal in je mars heb. BIG registratienr. 19058672930

Olga van Sandijk

KINDERTHERAPEUT

Ik ben Olga van Sandijk, kindertherapeut en opvoedcoach en voormalig docent speciaal onderwijs. Altijd al bewogen geweest met kinderen. Met name het leed dat hun kan worden aangedaan door hun omgeving, de stoornis waar ze last van hebben of het schoolsysteem dat niet kan bieden wat het kind juist nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Na jarenlang gewerkt te hebben als leerkracht in het speciaal onderwijs, waar ik veel ervaring heb opgedaan met kinderen met een psychiatrische belemmering ontstond bij mij het verlangen om effectiever met de kinderen aan het werk te gaan. Een omgeving te creëren waar de kinderen zich geliefd en veilig kunnen voelen en van daaruit zich kunnen ontwikkelen als zij er zelf aan toe zijn. Ik geloof dat alle kinderen van nature leergierig en nieuwsgierig zijn en boordevol talenten en interesses, maar dat zij dit ergens onderweg kunnen verliezen....Aan ons de prachtige taak om dit weer te zoeken en aan te boren, zodat het kind of de tiener weer enthousiast kan worden.

Mariska Roozendaal

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE

Ik ben Mariska Roozendaal. Ik heb een hart voor kinderen. Ieder kind is waardevol en uniek. Heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten. Voor mij de uitdaging om vanuit liefde en betrokkenheid hierbij aan te sluiten, zodat het kind zich kan ontwikkelen en tot volle bloei mag komen. Mijn werkervaring heb ik opgedaan door zorg en begeleiding aan mensen met VG, NAH, LVG jongeren, al dan niet met psychische ziektebeelden. BIG registratienr. 09032549330.

Mirjam Roozendaal

SOCIAAL WERKER

Mijn naam is Mirjam Roozendaal. In 2014 heb ik de mbo opleiding tot bewegingsagoog afgerond en sinds 2018 ben ik in het bezit van het diploma HBO Social Work. Ik heb een passie voor kinderen en jongeren die als ‘anders’ gezien worden omdat zij een beperking hebben, met psychische klachten/aandoeningen hebben te dealen, even niet zo lekker in hun vel zitten of andere redenen. Ik zie het als een uitdaging hen te leren dat ze geliefd zijn, dat ze de moeite waard zijn, dat ze belangrijk zijn met al hun mooie gaven en talenten. Om vandaaruit te mogen groeien als persoon en te bereiken wat ze zouden willen bereiken.

Helen Verweij

STAGIAIR PERSOONLIJK BEGELEIDER

Ik ben Helen Verweij, ik doe de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, met als keuzedeel jeugd en opvoedhulp. Ik heb voor House of LIFE als stageplek gekozen omdat ik het uitgangspunt van deze Stichting heel belangrijk vind. Kinderen zijn kostbaar en waardevol! Maar kinderen zijn ook kwetsbaar. Er zijn verschillende omstandigheden waardoor het voor een kind niet lukt om tot bloei te kunnen komen. Voor mij de mooie uitdaging om te leren hoe ik hun hierin kan ondersteunen en begeleiden.

Netwerk