Educatie

Wij geloven dat ieder mens zijn hele leven blijft leren en ontwikkelen. Soms is daar hulp bij nodig. Misschien lukt het (even) niet meer om naar school te gaan. Door verschillende problematiek kan er achterstand optreden of faalangst zich ontwikkelen. Wij zien dat iedereen van binnen eigenlijk heel graag wíl leren en zich 'normaal' wil ontwikkelen net als ieder ander scholier, maar dat er factoren meespelen die een belemmering vormen.

Mocht school in beeld zijn stemmen wij de educatie af op de materialen die school al gebruikt. Wij geven vorm aan de educatie door aandacht te besteden aan de basisvakken rekenen, Nederlands, Engels. Daarnaast stemmen wij de educatie af op de interesse van de jeugdige. Maar prikkelen wij ook door de zaakvakken zoals aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde aan te bieden op een creatieve manier door bijvoorbeeld het doen van proefjes of een onderzoek.

Mocht school niet meer in beeld zijn bieden wij een passend schoolprogramma, digitaal en creatief.


Educatie, begeleiding en therapie zijn gedurende het dagdeel met elkaar verweven. Een voorbeeld hiervan is dat er tijdens een keukenactiviteit therapeutische gesprekken kunnen plaatsvinden. Of als er een blokkade ontstaat tijdens een les, leggen wij deze tijdelijk neer en besteden we aandacht aan het innerlijk proces zoals emoties herkennen en benoemen en keuzes in gedrag. Met als doel zelfinzicht en stappen zetten in zelfstandigheid.CONTACT