Groeien in je welzijn, ontwikkeling en talenten

Na jarenlange werkervaring met kinderen en LVG-jongeren wilden we onze passies samenvoegen tot iets moois. Irene is verpleegkundige VG, NAH, psychiatrie. Olga is opvoedcoach, voormalig docent speciaal-onderwijs en kindertherapeut i.o. Daarnaast zijn we trainers voor tieners.

In ons werk zagen we, ondanks de inzet van veel betrokken mensen, dat kinderen/ cliënten niet tot bloei konden komen. Omdat er van buitenaf ‘binnen de lijntjes’ gewerkt moest worden. Terwijl we zagen dat het kind of de cliënt eigenlijk iets anders nodig had, kon dit niet omdat hier geen gelegenheid, tijd of beleid voor was.

Ons verlangen is om een plek te creëren waar kinderen en jongeren met psychische problematiek helemaal zichzelf kunnen zijn, waar er echt gekeken wordt naar waar de behoefte, talenten en interesses liggen. Een huis, een plek waar er LEVEN wordt uitgesproken over de cliënten als ze zelf dit gevoel niet meer hebben. Wij kijken naar wie jij bent, wat bij jou past. En we maken gebruik van onze talenten en enthousiasme om jou te zien genieten en te zien groeien!


Wij bieden een plek waar kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek zichzelf kunnen zijn. Waar talenten worden gezien en benut. Waar je mag ervaren dat je geliefd bent en ontdekken hoe kostbaar je bent in Gods ogen!

We doen dit aan de hand van twee werkvelden


Educatieve dagbesteding voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek
Kindertherapie


CONTACT

Irene Groen

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE

Ik ben Irene Groen, verpleegkundige VG, NAH en psychiatrie. Elk mens, groot en klein, heeft kwaliteiten in zich. Voor mij is het de uitdaging om dit goud, de talenten en mogelijkheden, in kinderen en jongeren naar boven te brengen. Schatgraven, samen met het kind ontdekken tot wat het allemaal in staat is. Daarvoor kijk ik niet naar de onmogelijkheden, maar naar wat het kind wel kan. Veel kinderen hebben al een heel traject gehad waarin het niet kon voldoen aan de verwachtingen van bijv. school. Dan raak je als kind het zicht op jouw kwaliteiten kwijt. Maar ik geloof in elk kind en samen gaan we dit ontdekken. Ga je mee schatgraven?

Olga van Sandijk

KINDERTHERAPEUT

Ik ben Olga van Sandijk, kindertherapeut en opvoedcoach en voormalig docent speciaal onderwijs. Altijd al bewogen geweest met kinderen. Met name het leed dat hun kan worden aangedaan door hun omgeving, de stoornis waar ze last van hebben of het schoolsysteem dat niet kan bieden wat het kind juist nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Na jarenlang gewerkt te hebben als leerkracht in het speciaal onderwijs, waar ik veel ervaring heb opgedaan met kinderen met een psychiatrische belemmering ontstond bij mij het verlangen om effectiever met de kinderen aan het werk te gaan. Een omgeving te creëren waar de kinderen zich geliefd en veilig kunnen voelen en van daaruit zich kunnen ontwikkelen als zij er zelf aan toe zijn. Ik geloof dat alle kinderen van nature leergierig en nieuwsgierig zijn en boordevol talenten en interesses, maar dat zij dit ergens onderweg kunnen verliezen....Aan ons de prachtige taak om dit weer te zoeken en aan te boren, zodat het kind of de tiener weer enthousiast kan worden.


Mariska Roozendaal

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE

Ik ben Mariska Roozendaal, verpleegkundige VG, NAH en LVG jongeren al dan niet met psychische ziektebeelden. Ik heb een hart voor kinderen. Ieder kind is waardevol en uniek. Heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten. Voor mij de uitdaging om vanuit liefde en betrokkenheid hierbij aan te sluiten, zodat het kind zich kan ontwikkelen en tot volle bloei mag komen. Mijn werkervaring heb ik opgedaan door zorg en begeleiding aan mensen met VG, NAH, LVG jongeren, al dan niet met psychische ziektebeelden.


Stichting House of LIFE is een christelijke zorgaanbieder

Stichting House of LIFE is een christelijke zorgaanbieder. Wij hebben vanuit het christelijk geloof de Bijbel als grondslag. Hierdoor is ieder mens voor ons kostbaar en waardevol.


De Bijbel is onze leidraad. Daarom toetsen we werkmethodes aan de Bijbel. We geloven dat Jezus de weg, de waarheid en het LEVEN is. Populaire werkmethodes zoals Zen, Yoga, Mindfulness en Christfulness zijn gebaseerd op Boeddhisme en gericht op het zelfbewustzijn. Wij geloven dat God ernaar verlangt dat wij door Zijn ogen kijken naar onszelf. Godgericht in plaats van zelfgericht omdat Hij onze Schepper is.

Mensbewustzijn is beperkt, Gods bewustzijn gaat veel verder dan wij kunnen beseffen. Jesaja 55:8-12 ‘God zegt: want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen. Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’ Wij houden vast aan wat Jezus ons vertelt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.” (Matteüs 11:29,30)


CONTACT
Netwerk