Visie

 

 

House of LIFE is een plek waar kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek zichzelf kunnen zijn. Waar talenten worden gezien en benut. Waar je mag ervaren dat je geliefd bent en ontdekken hoe kostbaar je bent in Gods ogen!

House of LIFE werkt vanuit een christelijke levensvisie, maar staat open voor iedereen! We maken gebruik van de talenten en eigenschappen die je hebt gekregen.

De Bijbel is onze leidraad. Daarom toetsen we werkmethodes aan de Bijbel. We geloven dat Jezus de weg, de waarheid en het LEVEN is. Populaire werkmethodes zoals Zen, Yoga, Mindfulness en Christfulness zijn gebaseerd op Boeddhisme en gericht op het zelfbewustzijn. Wij geloven dat God ernaar verlangt dat wij door Zijn ogen kijken naar onszelf. Godgericht in plaats van zelfgericht omdat Hij onze Schepper is. Mensbewustzijn is beperkt, Gods bewustzijn gaat veel verder dan wij kunnen beseffen. Jesaja 55:8-12 ‘God zegt: want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen. Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’

Wij houden vast aan wat Jezus ons vertelt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.” (Matteüs 11:29,30)